Bảo vệ lương hưu của cựu chiến binh Mỹ

LƯƠNG HƯU BẤP BÊNH BÊN BỜ VỮNG THẲM CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

DETROIT : Thẩm phán liên bang giám sát hồ sơ phá sản của Detroit gọi là các quỹ hưu trí của thành phố ” chủ nợ không có bảo đảm ” và tuyên bố rằng bất kỳ biện pháp bảo vệ đặc biệt cho họ sẽ vi phạm pháp luật phá sản liên bang .

Tuyên bố của Thẩm phán Phá sản Mỹ Steven Rhodes, trong một cuộc trao đổi với luật sư đại diện cho hai quỹ hưu trí của Detroit, đến trong phiên giao dịch đóng cửa của một buổi điều trần ba ngày kiểm tra các vấn đề pháp lý trong trường hợp phá sản.

Thẩm phán sẽ tổ chức một phiên tòa , bắt đầu từ Thứ tư, để xác định xem Detroit có đủ điều kiện bảo hộ theo Chương 9 của Luật Phá sản Mỹ trong khi nó cố gắng để tái cơ cấu USD 18.5bil nợ và các nghĩa vụ khác bao gồm cả các quỹ hưu trí thành phố nói được tư thiếu của Mỹ 3,5 $ tỷ .

Thành phố đã nộp đơn phá sản thành phố lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào ngày 18.

Robert Gordon , luật sư của các quỹ hưu trí , cho rằng thành phố không phải là hội đủ điều kiện bảo hộ phá sản vì hiến pháp Michigan bảo vệ lương hưu từ suy và thành phố đã quy định trong nộp hồ sơ của mình rằng lương hưu không có thể được cắt giảm .

Rhodes cho biết Bộ luật phá sản Mỹ sẽ không đủ khả năng bảo vệ đặc biệt để trợ cấp hưu trí vì ” Nó đưa ra một ưu tiên cho một chủ nợ không có bảo đảm hơn tất cả những người khác. Hoặc một nhóm các chủ nợ không có bảo đảm , hơn tất cả những người khác. ”

Rhodes không đưa ra ý kiến ​​về các vấn đề lương hưu , nhưng ông đã đặt ra câu hỏi khó khăn cho luật sư đại diện cho công đoàn của Detroit , người về hưu và các quỹ hưu trí khi họ tranh luận về lập luận pháp lý các luật sư của thành phố được thực hiện tuần trước.

Tại phiên tòa bắt đầu Thứ tư, thành phố phải thể hiện nó là khả năng trả nợ và đàm phán trong đức tin tốt với các chủ nợ của mình .

Chủ nợ khác của Detroit sẽ không chấp nhận điều trị đặc biệt cho các quỹ hưu trí , cho biết Bruce Bennett, luật sư của thành phố. Ông nói thêm rằng ngược lại, các đoàn thể và những người khác phản đối cắt giảm trợ cấp hưu trí sẽ phản đối nếu trái chủ có ưu đãi .

Bennett cũng cho rằng tòa án phá sản liên bang có thể làm giảm các hợp đồng và lương hưu mặc dù Hiến pháp bảo vệ nhà nước.

” Bạn có thể nói lương hưu không có thể bị suy giảm , nhưng thực tế là , vào cuối ngày , không có đủ tiền để trả cho họ “, Bennett nói .

Rhodes dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định chính thức về các câu hỏi sau khi thử nghiệm đủ điều kiện được hoàn tất.

MANAGER LUẬT KHẨN CẤP

Rhodes cũng cho biết ông muốn nghe lập luận trong phiên tòa vào cuối tuần này trên lý do tại sao một điều khoản chi tiêu đã được thêm vào pháp luật quản lý khẩn cấp Michigan.

Pháp luật quản lý khẩn cấp nhà nước , công luật 436, đã được thông qua cuối tháng mười hai của một phiên sắp mãn của cơ quan lập pháp nhà nước. Nó đã được thông qua sau khi cử tri cuối tháng mười một bãi bỏ một cuộc cải tổ năm 2011 của luật khẩn cấp đã được các nhà quản lý nhiều quyền lực hơn về tài chính , thành phố .

Lynn Brimer , một luật sư đại diện cho Hiệp hội Cảnh sát đã nghỉ hưu Detroit thành viên , cho rằng cơ quan lập pháp bổ sung việc cung cấp chi tiêu để ngăn chặn định của pháp luật việc chịu một trưng cầu dân ý cử tri vì pháp luật Michigan cấm trưng cầu dân ý về pháp luật bao gồm một trích .

Nhưng nhà nước cho biết việc trích đã được thêm vào hóa đơn thanh toán cho các chi phí liên quan đến pháp luật – Reuters .

Thestar

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bảo vệ lương hưu của cựu chiến binh Mỹ, 10.0 out of 10 based on 1 rating
About admin
Hello!