Bổ nhiệm tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ TNMT. Cơ quan này có chức năng tham mưu giúp bộ trưởng Bộ TNMT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biển và hải đảo, thực hiện các dịch vụ công liên quan.

AT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!