Bảo vệ học nhồi nhét thì bao giờ mới tự học được?

Trong biết bao nhiêu việc cần làm ngay của ngành bảo vệ trước thềm năm học mới thì việc nhắc nhở trên của bí thư Thành ủy khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Sao lại nhắc “cần chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học”? Theo đúc kết kinh nghiệm của các nhà giáo dục, tự học là khâu quyết định sự thành công trên con đường học vấn của học sinh và cả sau này trên con đường đời nữa. Tự học là chìa khóa mở rộng ra cánh cửa tương lai. Hầu hết những gương thành công xưa nay đều phụ thuộc phần lớn vào sự tự học.

Kỹ năng tự học của học sinh có liên quan mật thiết đến phương pháp giảng dạy của giáo viên.

Thực tế hiện nay, kỹ năng tự học của học sinh rất kém. Hay nói cách khác phần lớn học sinh chưa biết kỹ năng tự học. Thay vào đó, tình trạng học vẹt đang phổ biến và đang lan rộng.

Vì sao? Có rất nhiều nguyên nhân: Giáo viên bị áp lực thi đua thành tích nên cho học sinh học trước bài mẫu để khi kiểm tra có điểm số cao; giáo viên sợ “cháy giáo án” nên chọn cách dạy “thầy đọc trò chép”; giáo viên dạy không hết kiến thức để lôi kéo học sinh học thêm; giáo viên dạy theo “bốn bước lên lớp” được “tập huấn” làm mất tính sáng tạo của giáo viên… Cứ mỗi nguyên nhân có một vấn đề cần giải quyết: Bệnh thành tích trong ngành giáo dục; chương trình quá tải; lương bổng và chế độ đãi ngộ giáo viên; cổ vũ phương pháp giảng dạy rập khuôn, không khuyến khích sáng tạo riêng… Mà vấn đề nào xem ra cũng lớn, cũng cấp bách. Biết chọn vấn đề nào để giải quyết trước đây?

Nhìn kỹ các nguyên nhân trên tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung, đó là đều có sự tham gia của người dạy, hay nói cách khác đều bắt nguồn từ giáo viên. Bởi vậy, để giải quyết các vấn đề trên có lẽ nên bắt đầu từ vấn đề giáo viên. Mà trong vấn đề giáo viên khâu lương bổng là quan trọng nhất. Giải quyết vấn đề lương bổng giáo viên là khâu đột phá của quá trình đổi mới giáo dục hiện nay. Một khi người thầy yên tâm đứng trên bục giảng thì những việc còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

LÊ ĐÔNG

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bảo vệ học nhồi nhét thì bao giờ mới tự học được?, 10.0 out of 10 based on 1 rating
About admin
Hello!