Đà Nẵng: Chính quyền đô thị sẽ chỉ có hai cấp

Theo đó, giai đoạn 1 là từ khi đồng ý thí điểm đến năm 2016 vẫn giữ vai trò của UBND quận, huyện theo cơ chế thủ trưởng; giai đoạn 2 từ 2016 đến 2021 sẽ bỏ UBND quận, huyện và giai đoạn 3 từ 2021 trở đi sẽ thực hiện theo mô hình thị trưởng, trưởng phường.

“Trong giai đoạn đầu thí điểm, số lượng nhiệm vụ của UBND quận, huyện sẽ giảm từ 47 nhiệm vụ xuống còn 29 nhiệm vụ; đối với UBND xã, phường sẽ giảm từ 32 xuống 20 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ được giảm sẽ do các cơ quan chuyên môn TP quản lý để đảm bảo tính chất xuyên suốt, thống nhất về ngành, lĩnh vực và khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ giữa UBND ba cấp với các cơ quan chuyên môn của TP như hiện nay” – ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết.

Góp ý đề án, ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng yêu cầu đầu tiên của CQĐT là giảm tầng nấc trung gian, vì thế mô hình này chỉ nên có hai cấp là cấp TP và cấp cơ sở. “Đà Nẵng có đủ điều kiện bước vào mô hình CQĐT chỉ có hai cấp ngay ở giai đoạn bắt đầu thí điểm. Tất nhiên, trong giai đoạn quá độ, có thể sử dụng “cánh tay nối dài” là văn phòng đại diện của chính quyền TP trên địa bàn từng quận” – ông Tiếng nói.

LÊ PHI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!