Đưa học tập đạo đức Hồ Chí Minh thành nếp trong toàn quân

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư chỉ rõ qua kiểm tra còn một số tổ chức Đảng kiểm điểm chưa sâu sắc, đấu tranh phê bình chưa mạnh mẽ. Một số cán bộ, đảng viên còn có những biểu hiện ở mức độ khác nhau về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nặng về chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, quan liêu, tiêu cực… Việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế có nơi chưa thật quyết liệt, đồng bộ. Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục thiếu sót, phòng chống tham nhũng, thường xuyên khắc phục những mặt yếu kém. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân.

LX

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!