Một hình thức bảo vệ thông tin của bạn một cách an toàn

Bạn luôn lo lắng vì sợ bị lấy cắp thông tin, dữ liệu từ công ty bảo vệ hay bất kỳ thông tin doanh nghiệp nào khác. Nền tảng của SANS Bảo mật chống lại những kẻ lừa đảo, nó là đào tạo nâng cao nhận thức an ninh. Chúng tôi nhận ra rằng thử nghiệm nhân viên là cần thiết để thiết lập một đường cơ sở, xác định đào tạo là cần thiết và đánh giá hiệu quả của đào tạo tiến hành. Bạn có nhiều khả năng thay đổi hành vi con người khi kết hợp cả hai huấn luyện và thử nghiệm được cung cấp. STH.Phishing được tạo ra để thực hiện điều đó: thay đổi hành vi con người thông qua chiến thuật đào tạo và thử nghiệm, tạo ra các tổ chức an toàn hơn.

STH.Phishing cho phép bạn gửi email cho nhân viên trong tổ chức của bạn một cách đó là phù hợp với những gì bọn tội phạm thực sự đang làm. Với chương trình của chúng tôi, bạn sẽ có thể để xác định cá nhân đã trở thành nạn nhân để email lừa đảo và cung cấp cho họ thông tin phản hồi ngay lập tức và đào tạo. Bạn cũng có thể xem và giải quyết các lỗ hổng hiện có để giảm khả năng thông tin sẽ bị đánh cắp nên nạn nhân nhân viên rơi xuống một email lừa đảo thực sự trong tương lai. Hãy chú ý tới công nghệ trên để tránh bị mất cắp những dữ liệu không cần thiết.

Dịch AT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Một hình thức bảo vệ thông tin của bạn một cách an toàn, 10.0 out of 10 based on 1 rating
About admin
Hello!