Phát triển mạnh các khu kinh tế cửa khẩu

Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 30 tỉ USD với tốc độ tăng bình 12,3%/năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 14 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 16 tỉ USD. Đến năm 2020 sẽ đón khoảng 16,5 triệu lượt khách xuất nhập cảnh vào Việt Nam và từ Việt Nam đi qua các khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó khách từ Việt Nam đi các nước khoảng 8,5 triệu lượt, khách từ các nước vào Việt Nam khoảng 8 triệu lượt.

Cũng theo quyết định này, trong giai đoạn 2013-2020 sẽ không bổ sung thêm các khu kinh tế cửa khẩu vào quy hoạch, chưa xem xét cho thành lập các khu kinh tế cửa khẩu đã có trong quy hoạch tại Quyết định 52/2008.

Quyết định 1531/2013 còn lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn. Giai đoạn 2013-2015, ngân sách hỗ trợ tối thiểu 70% tổng nguồn vốn trong kế hoạch hằng năm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đối với nhóm tám khu kinh tế cửa khẩu đã được lựa chọn để tập trung đầu tư tại văn bản số 2074/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn sau 2015 là đánh giá, xếp loại các khu kinh tế cửa khẩu theo các tiêu chí và điều kiện được phê duyệt để lựa chọn, tập trung đầu tư. Đối với các khu kinh tế cửa khẩu không được lựa chọn, ngân sách hỗ trợ một phần để hoàn thiện một số công trình hạ tầng thiết yếu đang thực hiện, còn lại do địa phương chủ động huy động các nguồn vốn và hình thức đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vốn từ ngân sách đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu. Bộ này còn là đầu mối theo dõi quá trình triển khai đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vướng mắc. 

QUANG HUY

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!