Phối hợp giữa cơ quan tư pháp và thi hành án

Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp, hình thức phối hợp, trách nhiệm phối hợp, nội dung phối hợp giữa Sở Tư pháp với Cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp với Chi cục Thi hành án dân sự trong các lĩnh vực kiểm tra thi hành án dân sự, theo dõi thi hành pháp luật về thi hành án dân sự…

Theo quy chế, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan tư pháp kiến nghị, trao đổi về những vấn đề liên quan đến vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật thi hành án dân sự hoặc các hiện tượng vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự. Ngược lại, cơ quan tư pháp cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự những thông tin thuộc trách nhiệm quản lý của mình có liên quan đến thi hành án dân sự. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự xác minh tài sản thi hành án, kê biên tài sản thi hành án và cung cấp các thông tin có liên quan đến công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm…

T.HIỂU

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!