Bảo vệ ngân hàng

Bảo vệ ngân hàng, các trụ điểm ATM của ngân hàng, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản, của công cho ngân hàng. Phục vụ bảo vệ với tinh thần nghiêm túc nhất