Thảo luận năm vấn đề lớn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phiên họp tập trung cho ý kiến năm nhóm vấn đề lớn: các thành phần kinh tế; thu hồi đất; chính quyền địa phương; Hội đồng Hiến pháp và ngân sách. Đồng thời, thảo luận và tiến tới thống nhất các nội dung trước khi trình Bộ Chính trị và Trung ương trong kỳ họp tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi HP 1992, các cơ quan chức năng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm của toàn dân. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ hoàn thiện dự thảo và thời gian tới triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật với trọng tâm là sửa đổi, bổ sung các dự án luật phù hợp với nội dung của HP 1992 sửa đổi.

BÌNH MINH

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!