Thúc đẩy công nghệ để phát triển nông nghiệp

Tôi mong rằng các nhà khoa học tiếp tục đánh giá để thấy những việc cần làm tốt hơn để thúc đẩy nông nghiệp nước ta trong giai đoạn mới…” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như trên tại Hội nghị đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hội nghị do Bộ NNPTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức vào ngày 3-9.

Tán thành ý kiến cho rằng công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập cần khắc phục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tổ chức quản lý tốt để các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả cao hơn trong thực tế. Đề cập đến những yếu tố mang tính quy luật của nền kinh tế thị trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần bám sát nhu cầu thực tế để tổ chức quy hoạch, cơ cấu, tính toán, lựa chọn, giống, chủng loại vật nuôi, cây trồng ứng dụng khoa học và công nghệ hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, duy trì tốt mối liên kết giữa sản xuất, trồng trọt với tiêu thụ hàng hóa, không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trường.

Theo báo cáo, trong năm năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã đưa năng suất, hiệu quả canh tác lên cao; nông nghiệp chiếm tỉ trọng 22% GDP và chiếm trên 1/5 kim ngạch xuất khẩu (trên 27 tỉ USD năm 2012), trong đó có một số mặt hàng đứng đầu thế giới về số lượng như gạo, cà phê, tiêu, điều… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ chậm được ứng dụng vào thực tế; quy mô ứng dụng nhỏ lẻ, không tạo được chuyển biến lớn trong sản xuất nông nghiệp…

PL

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!